"Enjoy your Birthday” ที่ Bangchak Mobile Application

Birthday
1 May 19 - 30 Apr 19 สมาชิกบัตรบางจากรับสิทธิ์ 2 ต่อ ในเดือนเกิด "Enjoy your Birthday” ที่ Bangchak Mobile Application!!
ต่อที่ 1 Bonus Points รับคะแนนในเดือนเกิด ฟรี 50 คะแนน
ต่อที่ 2 Birthday Special Gift ใช้เพียง 50 คะแนน เลือกแลกรับส่วนลดพิเศษ ที่ร้านอินทนิล หรือ สพาร์ หรือ ศูนย์บริการรถยนต์ Wash Pro และ Green Wash (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
วันที่จัดรายการ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563
 
ขั้นตอนการรับสิทธิ์ Bonus Points และ Birthday Special Gift
1. ดาวน์โหลด Bangchak Mobile Application
2. เข้าสู่ระบบสมาชิก
3. กดหมวดโปรโมชั่นสำหรับคุณ
4. แอปพลิเคชั่นจะแสดง E-Coupon รับฟรี 50 คะแนน (โปรโมชั่นแสดงเมื่อตรงกับเดือนเกิดของสมาชิก)        
5. สมาชิกสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทันที (กดรับได้ภายในเดือนเกิดเท่านั้น)
6. ต่อที่ 2 Birthday Special Gift สมาชิกเลือกรับสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งและแสดงรหัสโปรโมชั่นกับพนักงานหน้าร้านเพื่อรับส่วนลด
 
เงื่อนไขรายการ
1.Birthday Bonus Points จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรสมาชิกเท่านั้น
2.สมาชิกต้องกดรับสิทธิ์ Bonus Points ภายในเดือนเกิดเท่านั้น
3.คะแนนพิเศษ 50 คะแนนจะถูกโอนเข้าบัตรสมาชิกอัตโนมัติภายในวันที่กดรับสิทธิ์
4.หากเคยได้รับคะแนนพิเศษแล้ว จะไม่ได้รับคะแนนพิเศษซ้ำ
5.Birthday Special Gift จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรสมาชิกเท่านั้นและไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้ เลือกแลกรับส่วนลดพิเศษ ที่ร้านอินทนิล หรือ สพาร์ หรือ ศูนย์บริการรถยนต์ Wash Pro และ Green Wash (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
6.จำกัดจำนวนสิทธิ์สำหรับร้านอินทนิลและสพาร์รวมกันไม่เกิน 4,500 สิทธิ์/เดือน
7.จำกัดสิทธิ์ศูนย์บริการรถยนต์ Wash Pro และ Green Wash รวมกันไม่เกิน 500 สิทธิ์/เดือน
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์นี้ให้กับผู้สมัครสมาชิกใหม่หรือสมาชิกปัจจุบันที่ลงทะเบียนใน  
  ฐานข้อมูลครบถ้วนภายในเดือนเกิดของสมาชิกเท่านั้น
9.หากสมาชิกที่เกิดในเดือนต้องการอัพเดทข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น สามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกและ
เข้าไปอัพเดทข้อมูลผ่าน 2 ช่องทาง (Bangchak Mobile Application และเว็บไซต์ www.bcpgreenmiles.com) 
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00-21.00 น.