สนุกกัน Summer นี้ ที่ Siam Park City สวนสยาม

Siam Park City

1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61

สนุกกัน Summer นี้ ที่ Siam Park City สวนสยาม

ส่วนลด 400 บาท
เมื่อซื้อบัตร Si-Am Big Pack เหลือเพียง 500 บาท/ท่าน (ปกติ 900 บาท)
 
วันที่จัดรายการ : 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61
 
เงื่อนไขรายการ
  • ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ณ จุดประชาสัมพันธ์สวนสยามก่อนทำการสั่งซื้อบัตร
  • แสดงบัตรสมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ หรือ ดีเซลคลับ ก่อนรับสิทธิ์
  • สิทธิ์โปรโมชั่น ราคาพิเศษ บัตร Si-Am Big Pack เพียง 500 บาท (ปกติ 900 บาท)
  • บัตร Si-Am Big Pack เป็นบัตรเข้าใช้บริการสวนสยาม สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม.ขึ้นไป
  • บัตรเด็กสำหรับความสูง 101-130 ซม. 120 บาท , หากสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี
  • สามารถเล่นสวนน้ำ สวนสนุกได้ทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอด 1 วัน
  • บัตร Si-Am Big Pack ดังกล่าวใช้บริการได้ในวันที่ซื้อบัตรเท่านั้น
  • จำกัด 1 สิทธิ์ (1 บัตรสมาชิกบางจาก) ซื้อบัตรสูงสุดได้ 4ใบ/วัน
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • Promotion For Thai Residents Only.