เติมปั๊บ รับเน้นๆ เติม Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสมคูณ 8

Hi premium diesel
1 ก.ค. 61 – 31 ต.ค. 61 เติมปั๊บ รับต่อเน้นๆ
สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ

เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S  รับคะแนนสะสม 8 เท่า 
(มูลค่าส่วนลดสูงสุด 40 สต./ลิตร)

วันที่จัดรายการ : 1 ก.ค. 61 – 31 ต.ค. 61
 
เงื่อนไขรายการ
1.เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสมคูณ 8 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ
(ปกติเติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
2.การคิดคะแนนสะสมเมื่อเติม Hi Premium Diesel S : จำนวนการเติมน้ำมัน หาร 4(ผลลัพท์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) คูณ 8
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (30 หาร 4) คูณ 8
คะแนนที่ได้รับ 56 คะแนน
3.สามารถสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันดีเซลสูงสุดไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
4.บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1651 กด 4