ฉลองเปิดสาขาใหม่ สมาชิกบัตรบางจาก รับส่วนลด 50 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านสพาร์และร้านอินทนิล

Inthanin
16 มี.ค. - 16 เม.ย. 61 องเปิดสาขาใหม่!!! 

สมาชิกบัตรบางจาก
แลกคะแนน 50 คะแนน
รับส่วนลด 50 บาท 

สำหรับซื้อเครื่องดื่มที่ร้านอินทนิลและสินค้าในร้านสพาร์


*เฉพาะสาขาศรีนครินทร์และสาขาสกายเลน สุวรรณภูมิ*

วันที่จัดรายการ : 
สาขาศรีนครินทร์ : 16 มี.ค. – 16 เม.ย. 61
สาขาสกายเลน สุวรรณภูมิ : 17 มี.ค. – 16 เม.ย. 61

วิธีรับสิทธิ์  กด*766*78*24*หมายเลขบัตร16หลัก#แล้วโทรออก
 
เงื่อนไขรายการ 
•  กรุณากดรหัสตามที่กำหนดต่อหน้าพนักงานเคาน์เตอร์และแสดงรหัสที่ได้รับจาก SMS ก่อนการใช้สิทธิ์
•  รับสิทธิ์ส่วนลด 1 สิทธิ์ต่อ  1 ใบเสร็จ
•  จำกัด 1 บัตร/สิทธิ์
•  จำกัดสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์/ต่อสาขา/ตลอดรายการ
•  คะแนนที่แลกจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ และเมื่อได้รับรหัสแลกสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอรับคะแนนสะสมคืน หรือ แลกเปลี่ยน เป็นเงินสดได้
•  หากสมาชิกทำ SMS Code สูญหาย หรือ ลบข้อความ ไม่สามารถขอ Code ทดแทน หรือขอคืนคะแนนภายหลังได้
•  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
•  ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้