เดินทางทั่วไทย อุ่นใจตลอดปี 2561

carassistance2018
15 ม.ค. - 30 เม.ย. 61 สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรบางจากฯ
เพื่อเพิ่มความอุ่นใจของการเดินทางในประเทศไทย ตลอดปี 2561
บางจากฯ ขอมอบ “บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน” ฟรี ตั้งแต่ที่คุณได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ จนถึง 31 ธ.ค. 2561 เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าแม้จะเกิดเหตุขัดข้อง 
ในระหว่างการเดินทาง และต้องการความช่วยเหลือ เราจะอยู่เคียงข้างคุณ ในทุกที่ที่คุณต้องการ

 

คลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ 15 .. 30 เม.. 61 >> https://goo.gl/8br2pf

 
อุ่นใจในทุกเส้นทาง
บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน พร้อมให้บริการในทุกเส้นทางครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และพร้อมแก้ไขปัญหาที่ทำให้รถยนต์ของคุณไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ หรือเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ปลอดภัย คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
 
**เพียงโทรเข้ามาที่หมายเลข 02-206-5494 เจ้าหน้าที่บริการ 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการความช่วยเหลือในทุกเวลาที่คุณต้องการ

สิทธิประโยชน์
  • บริการช่างช่วยเหลือฉุกเฉิน - จัดส่งช่างซ่อมตามที่สมาชิกร้องขอ โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง ความคุ้มครองจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรืออะไหล่ (ถ้ามี)
  • บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน – กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานนำกุญแจสำรองเพื่อทำการเปิดให้แก่ท่าน โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง
  • บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน  - ในกรณีที่รถยนต์ของท่านน้ำมันหมดฉุกเฉินจนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ทางเราประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่นำส่งน้ำมัน โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง
  • บริการรถยก-ลากฉุกเฉิน - จัดหารถยกเพื่อทำบริการยก/ลากจูงไปยังศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถที่ท่านต้องการ โดยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการยก/ลากจูงฟรีใน 20 กิโลเมตรแรก (มูลค่า 2,300 บาท/ครั้ง) ค่าใช้จ่ายในกิโลเมตรถัดไปเป็นความรับผิดชอบของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งค่าบริการ และขอความเห็นชอบจากท่านก่อนการดำเนินการ
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีที่รถเสีย
เงื่อนไขรายการ
  • หมายเลขบัตรสมาชิกบางจาก 1 ใบ / 1 สิทธิ์ คุ้มครองรถ 1 คัน
  • จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 หมายเลขสมาชิก / ประเภทของการบริการหัวข้อละ 1 ครั้ง
  • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกที่ทำการลงทะเบียนและได้รับการยืนยันสิทธิ์ทาง SMS เท่านั้น
หมายเหตุ
1.รถยนต์ จำกัดความถึง รถยนต์ 4 ล้อ สำหรับใช้ส่วนบุคคล ทั้งนี้   ไม่รวมถึงยานพาหนะรับจ้างขนส่ง ยานพาหนะสาธารณะ ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์
2.การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยตลอด 24 ชั่วโมง
ยกเว้น  ตามเกาะต่างๆ แต่  ไม่รวมถึง เกาะภูเก็ต, เกาะสมุย และเกาะช้าง
3. ท่านสามารถรับบริการทุกประเภท ในกรณีที่รถยนต์ของท่านเสียในขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนนภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดการส่งช่างหรือรถยก-ลากให้แก่สมาชิกเอง หากท่านจำเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการอื่น สมาชิกจะต้องได้รับการยินยอมจาก ผู้ให้บริการก่อน
5. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าเพื่อการพาณิชย์ต่างๆ ที่บรรทุกมาบนรถ ท่านจะต้องทำการขนย้ายออกจากรถก่อนรับบริการ
7. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากรถเสียหรืออุบัติเหตุที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนด หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือทดสอบความเร็วต่างๆ
8. ผู้ให้บริการ จะไม่ให้บริการหากไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิกอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ
9. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส่วนเกินทั้งหมด